در حال حاضر حدود 25000 نفر در انتظار پیوند هستند

برای نجات زندگی لحظه‌ها مهم است…

/=////////

هر فرد مرگ مغزی می‌تواند جان۸ نفررا نجات دهد.

در هر۱۰دقیقه

یک نفر به لیست انتظار اضافه می‌گردد.

در هر۲ساعت

یک بیمار نیازمند به پیوند، جان خود را از دست می‌دهد.

در هر۱۲ساعت

یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می‌شود و به زندگی بازمی‌گردد.

اخبار ویژه اهدا

گالری تصاویر

گالری ویدیو

حامیان ویژه