حضور خانواده‌های جانبخش در کنسرت‌های مختلف به همت انجمن اهدای عضو ایرانیان و دفتر موسیقی وزارت ارشاد