حضور خانواده های جانبخش در کنسرت های مختلف به همت انجمن اهدای عضو ایرانیان و دفتر موسیقی وزارت ارشاد