اخبار

اطلاعیه

با توجه به شرایط فعلی کشور، جش نفس فردا برگزار نخواهد شد.

با توجه به شرایط رخ داده در کشور، تصمیم نهادها و سازمان‌های حامی جشن نفس بر این است که برگزاری جشن نفس به زمان دیگری موکول شود. روز و ساعت برگزاری مراسم متعاقبا اعلام خواهد شد. 

امیدواریم در زمان مناسب، مثل همیشه میزبان قدم‌های شما مدعوین گرانقدر، از راه دور و نزدیک باشیم.