تاریخچه انجمن

تاریخچه انجمن

انجمن اهدای عضو ایرانیان، با سابقه درخشان نزدیک به 20 ساله‌ی مؤسسین خود در امر ارتقای سیستم اهدای عضو کشور، از همان سال تأسیس، فعالیت‌های گسترده و مستمر خود را در این راستا و نهادینه‌سازی فرهنگ معنوی اهدای عضو در جامعه، آغاز نمود؛ که نمونه‌ای از این فعالیت‌ها به قرار زیرند.

بر اساس سه پایه‌ی معروف جهانی اهدای عضو

علم، 20%  نقش را برای نجات جان بیماران نیازمند، در این فرایند داراست؛ که مسئولیت آن بر عهده ی مدیران ستادی وزارتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و تیم‌های تخصصی واحدهای فراهم‌آوری اعضای پیوندی و مراکز پیوند است.  

ساختار، 30% نقش را در این میان بر عهده دارد که مسئولیت آن برای ایجاد مراکز پیشرفته‌ی مورد نیاز پیوند اعضا و اهدای عضو و تأمین تجهیزات لازم بر عهده دولت و خیرین می‌باشد.

و اما فرهنگ، 50% نقش را بر عهده دارد که مسئولیت آن بر عهده‌ی سازمان‌های مردم نهاد، نام‌آوران عرصه ادب و هنر و فرهنگ و سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی دولتی و غیردولتی کشورها می‌باشد.

جلسه هیأت مدیره انجمن

 

جلسه هیأت مدیره انجمن

 

 

جلسه هیأت مدیره انجمن

 

 

 

جلسه هیأت مدیره انجمن

 

 

با توجه به آنکه نهادینه شدن فرهنگ اهدای عضو در جامعه، 50 درصد اهمیت کل فرایند را داراست و مسئولیت سه بخش واحدهای فراهم‌آوری، تخصیص و پیوند، علمی است، پس مسئولیت ارتقای فرهنگ و به نوعی تغییر نگرش جامعه در مورد اهدای عضو، بر عهده ی چه کسی است؟

در پاسخ به این سوال بایست گفت: بر اساس آنچه که در کشورهای پیشرو فراهم‌آوری و پیوند اعضا دنیا انجام می‌شود، این مسئولیت خطیر با توجه به ماهیت آن، به سازمان‌های مردم نهاد (Non Government Organization)  واگذار شده است؛ که دراصل بازوی اجرایی دولت در این زمینه و موارد دیگری چون حمایت جامع از خانواده های اهداکننده، آموزش و ...، می‌باشند.

بر این اساس در سال 1394، انجمن اهدای عضو ایرانیان، در قالب یک سازمان مردم‌نهاد، با اخذ مجوز از وزارت کشور، توسط عده‌ای از نام‌آوران عرصه علمی اهدا و پیوند اعضا، فرهیختگان فرهنگ و هنر و کارآفرینان اقتصادی (که لیست اسامی آنان را در بخش ارکان انجمن می‌بینید)، باهدف ارتقای فرایند معنوی و نجات‌بخش اهدای عضو تأسیس شد.

 

لازم به ذکر است شعب انجمن اهدای عضو ایرانیان نیز یک به یک در استان‌های مختلف کشور در حال راه‌اندازی می‌باشد.

 

 

سرفصل فعالیت های انجمن اهدای عضو ایرانیان:

بر اساس اساسنامه‌ی مصوب وزارت کشور، فعالیت‌های این انجمن، در 5 سرفصل عمده‌ی زیر، خلاصه می‌شود:

  1. نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای عضو در جامعه
  2. حمایت همه جانبه از خانواده‌های اهداکننده عضو
  3. آموزش جامعه و تیم‌های تخصصی اهدای عضو
  4. حمایت از پژوهش‌های مرتبط با اهدای عضو توسط متخصصان کشور
  5. کمک به طراحی و اجرای طرح‌های زیرساختی

 

اهداف اصلی انجمن اهدای عضو ایرانیان

 

 

از سال 1396 طی تفاهم نامه ای بین انجمن اهدای عضو ایرانیان و وزارت بهداشت، همین 5 سرفصل به طور رسمی به این انجمن واگذار گردید که تا کنون (سال 1400) نیز ادامه دارد.