ارکان انجمن

سفیران
حامیان
اعضا
کمیته ها

سفیران اهدای عضو :

بدیهی است فعالیت‌های انجمن بالاخص فعالیت‌های عظیم فرهنگی و آموزشی نمی‌تواند تنها توسط ۱۲ نفر پرسنل آن انجام گردد. در این راستا نیروهای داوطلب همیشه از ارکان مهم انجمن بوده و بخش اعظمی از کار زیر نظر مدیران انجمن توسط این نیروها صورت می‌گیرد. سفیر اهدای عضو نیروی داوطلبی است که با هر شغل و سمتی که دارد در کنار انجمن پاره‌ای از مسئولیت‌ها را در رشته تخصصی خود و گاهی کاملاً دور از آن به عهده گرفته و یکرنگ و خالصانه در کنار دیگر سفیران و پرسنل انجمن حماسه‌های مختلف را در کشور ایجاد می‌نماید. (سفیران اهدای عضو)

بسیاری از سفیران انجمن هنرمندان، ورزشکاران، روحانیون و مقاماتی هستند که بودنشان در کنار انجمن موجب تاثیر بسیار مثبت در ارتقای فرهنگ مقدس اهدای عضو و جلب مردم گشته و هر چه بیشتر موجب نهادینه شدن این نهال نوپا می‌گردد. این افراد همیشه بدون چشمداشت در فعالیت‌های مختلف در کنار ما حضور پیدا کرده و با تبلیغ اهدای عضو بخصوص در فضای مجازی مردم را با مسئله مرگ مغزی و اهدای عضو آشناتر می‌کنند.

سفیران شهیر :

نفیسه روشن
مهراوه شریفی نیا
ثریا قاسمی
داریوش ارجمند
دکتر محمد نظری
مهدی سلوکی