اخبار

به همت سفرای اهدای عضو غبار از قبور اهداکنندگان زدوده شد

در آئینی که همه ساله به پاس قدردانی از جانبخشان نامیرای اهدای عضو در آخرین هفته از سال برگزار می‌شود، مزار اهداکنندگان عضو غبارروبی شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، بخشش ارزشی است که روح بزرگ و دستی سخاوتمندانه می‌طلبد؛ جان‌بخشی تنها مختص ذات لایموت حق تعالی است، اما آنگاه که خدا اراده کرد جلوه جبروت خویش را برای بندگان به تجلی درآورد، فرشتگانی زمینی را نماینده فضل خود کرد؛ همان‌هایی که اکنون با نثار عضو خویش متجلی ذات حیات‌بخش خدا شدند.
در آئین غبار روبی از مزار جانبخشان اهداکننده عضو ، که در روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ واقع در بهشت زهرا برگزار شد جمع پرشوری از نیروهای داوطلب مردمی (سفیران اهدای عضو) گردهم آمدند تا به پاس اقدام ارزشمند و جاودانه اهداکنندگان عضو و به سبب قدردانی از تصمیم خانواده آن‌ها غبار از مزارشان شسته و با اهدای شاخه گلی، گرمای ارادت جایگزین سنگ سرد مزارشان شود.
آنچه در ادامه شاهد هستید گزارش تصویری از اظهار ارادت سفیران اهدای عضو ایرانیان است: