اخبار

فراخوان "نامیرایان" منتشر شد

انجمن اهدای عضو ایرانیان، خاطرات اهداکنندگان و گیرندگان اعضای پیوندی را در قالب کتاب نامیرایان منتشر می‌کند.

کتاب نامیرایان، روایت‌های واقعی از زمان بروز حادثه  مرگ مغزی تا چگونگی تصمیم‌گیری خانواده‌های اهداکننده را در بر می‌گیرد و در نهایت، حال امروز این عزیزان را با نگاهی به تصمیم آن روزهای سخت، به تصویر می‌کشد.
همچنین بخش دیگر این کتاب شامل روایت مشکلات عزیزان گیرنده عضو در دوران سخت بیماری است که پس از  ایثارگری خانواده‌ای با رضایت اهدای عضو عزیزشان، به فعالیت در جامعه و آغوش خانواده بازگشته‌اند.

خانواده‌های محترم عزیزان جانبخش و گیرنده‌های محترم عضو پیوندی می‌توانند با ارسال روایت‌های خود؛ علاوه بر مستندنگاری با حمایت جمعی از سینماگران و ادیبان، "مرجع" تولید آثار فاخر هنری با موضوع اهدای عضو باشند.

 

شیوه ارسال آثار: از طریق سامانه https://ehdacenter.org/ehda-story و یا ارسال پیام در پیامرسان "بله" شماره 09025242843


مزید امتنان خواهد بود اگر در خاطرات خود، شاخص‌های زیر را نیز ذکر نمایید.

 

شاخص‌های داستان جانبخشان اهداکننده اعضا:

1- علت مرگ مغزی عزیز جانبخش

2- فرایند بروز حادثه تا زمان اعلام خبر مرگ مغزی عزیز جانبخش را مختصر توضیح دهید. (مانند بروز مرگ مغزی در محل حادثه و یا مدت زمان بستری در بیمارستان تا زمان اعلام مرگ مغزی به خانواده)

3- خبر مرگ مغزی عزیز جانبش اولین بار توسط چه کسی بیان شده است؟

4- چه کسی موضوع اهدای عضو را مطرح کرده است؟

5- نحوه برخورد و برقراری ارتباط از طرف فرد مطرح‌کننده موضوع اهدای عضو چگونه بوده است؟

6- چه مدت زمان پس از شنیدن خبر مرگ مغزی رضایت به اهدای عضو داده شده است؟

7- در صورت طولانی شدن زمان اعلام رضایت، دلایل این تاخیر چه بوده است؟

8- عوامل موثر در اعلام رضایت به اهدای عضو عزیز جانبخش چه بوده است؟

9- افراد موافق و مخالف چه کسانی بوده‌اند؟

10- در حال حاضر چه احساسی در خصوص اعلام رضایت به اهدای عضو عزیز خود دارید؟

11- آیا تا به امروز ملاقات و یا شناختی نسبت به گیرندگان اعضای عزیز جانبش خود داشته‌اید؟

12- آیا عزیز جانبخش شما کارت اهدا عضو داشته است؟

13- در صورت تمایل در خصوص ویژگی‌­های اخلاقی، رفتاری و روحیات فردی جانبخش مختصری توضیح دهید.

14- اگر خاطره ویژه‌ای از عزیز جانبخش خود دارید بیان کنید.

15- آیا در فرآیند اهدای اعضای عزیز جانبخش و یا در زمان حیات ایشان اتفاق ویژه‌ای رخ داده است که تمایل داشته باشید بیان شود؟

16- آیا می‌دانید چند عضو و یا چند نسج از عزیز شما اهدا شده است؟

17- آیا در زمان حیات عزیز جانبخش صحبتی در مورد اهدای عضو بین اعضای خانواده شده بود؟

18- برخورد اطرافیان پس از اهدای اعضای عزیز شما چگونه بوده است؟

19- آیا تا پیش از بروز این اتفاق شناختی از مفهوم مرگ مغزی و تفاوت آن با کما و یا اهدای عضو داشتید؟


شاخص‌های داستان گیرندگان اعضا:

1- داستان خود از زمان شناخت بیماری تا کنون را بگویید و به موارد زیر نیز در داستانتان اشاره کنید.

2- دلیل بیماری شما چه بود؟

3- وضعیت جسمی و روحی شما در زمان بیماری چگونه بود؟

4- چه مدت در لیست انتظار پیوند بودید؟

5- الان وضعیت جسمی و روحی شما چگونه است؟

6- چند بار برای پیوند احضار شدید و بار چندم پیوند شدید؟

7- ماجراهای مهم و جالب خود را در زمانی که در لیست انتظار بودید تا زمان پیوند و هم چنین بعد از پیوند، بگویید.

8- آیا خانواده‌ی اهداکننده را می‌شناسید و اگر می‌شناسید چگونه و کجا با هم آشنا شدید و در چه حد ارتباط دارید؟

9- آیا با بیمارانی که هنوز در لیست انتظار هستند رابطه‌ای دارید؟

10- آیا پیوند عضو، تأثیراتی در روحیات کنونی، نگرش و باورهای شما داشته است؟

11- احساس و پیام شما برای خانواده‌ی اهداکننده‌تان چیست؟

12- وضعیت خانواده و اطرافیان درجه‌ی یک شما در زمان بیماری‌تان چگونه بود؟

13- احساس خود را در زمانی که اعلام کردند عضو مناسب پیوند برایتان پیدا شده است را بگویید.

14- احساس خود را در زمانی که برای پیوند به سمت اتاق عمل می‌رفتید بگویید.

15- تا قبل از پیوند، چند بار در بیمارستان بستری شدید؟

16- ارتباط پزشکان و پرسنل بخش پیوند با شما چگونه بود؟

17- آیا تا پیش از بروز این اتفاق، شناختی از مرگ مغزی و تفاوت آن با کما و یا اهدای عضو داشتید؟

18- در حال حاضر نگرش شما در خصوص اهدای عضو چیست؟

19- نتیجه پیوند عضو در مسیر موفقیت زندگی شما چگونه بوده است؟ موفقیت‌های ورزشی، هنری، علمی، اجتماعی و ... .