اخبار

آهنگر جوان سمنانی، جانبخش شد

جوان 37 ساله سمنانی از روستای زرین آباد دامغان ، کبد خود را اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان: جوان 37 ساله سمنانی اهل روستای زرین آباد دامغان که متاسفانه  به دنبال خونریزی مغزی بر اثر فشار خون بالا، دچار مرگ مغزی شده بود روز دوشنبه 19 دی ماه در بیمارستان سینا تهران با تأیید تیم فراهم آوری اعضای پیوندی و پزشکان تأیید کننده ،اهدا عضو شد.

گفتنی است این جوان که خود دریافت کننده پیوند عضو( کلیه) در سن 16 سالگی بود پس از گذشت 21 سال از پیوند کلیه، امروز جانبخش زندگی فرد دیگری شد.