اخبار

سخنرانی دکتر امید قبادی در ششمین کنگره جهانی اهدای عضو آسیای شرق (CIODC)

دکتر امید قبادی در ششمین کنگره جهانی اهدای عضو آسیای شرق (CIODC) با حضور متخصصین اهدای عضو دنیا به سخنرانی پرداخت. عنوان سخنرانی ایشان «روش های پیشنهادی ارتقای سیستم اهدای عضو» بوده است.

سخنرانی ایشان در این کنگره در روز جمعه، مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۱ به صورت آنلاین، بر بستر زوم و با حضور متخصصین اهدای عضو دنیا بوده است.

سخنرانی دکتر امید قبادی در کنگره ciodc