اخبار

تمدید تعامل روزنامه شرق و انجمن اهدای عضو ایرانیان

نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان و رئیس شورای فرهنگ و رسانه انجمن اهدای عضو ایرانیان با مدير مسئول روزنامه شرق ديدار كردند.

طی اين ديدار كه در دفتر روزنامه شرق برگزار شد دكتر اميد قبادی (نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان) و دكتر محمد خدادی (رئیس شورای فرهنگ و رسانه انجمن اهدای عضو ایرانیان) با مهدی رحمانيان (مدير مسئول روزنامه شرق) ديدار كردند و با اشاره به اين موضوع كه روزنامه شرق اولين روزنامه‌ای بود كه خبرهای مربوط به اهدای عضو را پوشش داد توافق كردند تا پس از اين نيز همكاری‌های مداوم و مستمر بين اين دو مجموعه شكل گيرد. 

لازم به ذكر است بخش آنلاين روزنامه شرق به زودی مجموعه‌ای را به نام «باز، دم» با همكاری انجمن اهدای عضو ايرانيان منتشر می‌كند.