اخبار

گروه‌درمانی، خانواده‌های جانبخش برگزار شد

جلسه گروه‌درمانی برای سیزده خانواده‌ی جانبخش به همت انجمن اهدای عضو ایرانیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، این جلسات که به‌صورت ماهیانه برای خانواده‌ها به‌ویژه مادران اهداکننده توسط واحد مددکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان برگزار می‌شود با معرفی خانواده وعزیز جانبخش آغاز و در ادامه مادران از آلام روحی خود می‌گویند که از این حیث همه‌ی حاضران جلسه دارای یک حس مشترک هستند.

آن‌ها در این جلسات با صحبت در خصوص عزیزان خود، اطلاعات، تجارب و دردهایشان را به اشتراک می‌گذارند و نسبت به آرام‌سازی برای همدیگر اقدام می‌کنند. در این میان مددکاران با زیر نظر داشتن مباحث مطرح شده در گروه، سعی در مدیریت جلسه و تاثیر خانواده‌ها بر روی هم دارند. همچنین رفتارهایی چون تکنیک‌های جامعه‌پذیری رفتار تقلیدی، یادگیری بین فردی از جمله اثراتی است که خانواده‌ها بر روی یکدیگر داشته و باعث حفظ انسجام گروه و تسکین آلام می‌شود. در پایان جلسه مددکاران افرادی که نیاز به مشاوره‌های دیگری دارند را شناسایی می‌کنند.

در این دوره گروه‌درمانی که شنبه 29 مرداد 1401 در دفتر انجمن اهدای عضو ایرانیان برگزار شد با اهدای لوح یادبود، ضمن گرامی داشتن یاد و خاطره‌ی عزیزان جانبخش از مادران تقدیر بعمل آمد که موجب ایجاد حس غرور و شادی برای این مادران ایثارگر شد.

#من_هم_یک_جانبخش_هستم.

انتهای پیام//