اخبار

سلام دوباره به زندگی

مریم شیروانی کودک اهل شیراز یکی از بیماران لیست انتظار پیوند قلب روز گذشته با ایثار خانواده‌ی جانبخش اهوازی در بیمارستان شهید رجایی تحت عمل پیوند قلب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، مریم شیروانی کودک اهل شیراز یکی از بیماران لیست انتظار پیوند قلب روز گذشته با ایثار خانواده‌ی جانبخش اهوازی در بیمارستان شهید رجایی تحت عمل پیوند قلب قرار گرفت.

مریم برادرش را در لیست انتظار از دست داد و خودش دو سال در لیست انتظار بود و این‌بار خانواده‌ی جانبخش که پسری 19 ساله از اهواز بود در روز اول محرم جان تازه‌ای به او دادند.

عمل پیوند قلب با حضور دکتر محمد مهدوی؛ فوق تخصص قلب کودکان، پزشکان و پرستاران حاذق بیمارستان شهید رجایی و همکاری واحد اهدای عضو اهواز و اورژانس هوایی کشور انجام شد و درحال حاضر وضعیت بیمار خوب گزارش شده است.