اخبار

سومین جلسه مجمع جهانی اهدای عضو (ISODP) در دروه‌ی جدید برگزار شد

سومین جلسه مجمع بین المللی اهدای عضو (ISODP) در دوره جدید با موضوع بررسی وضعیت اهدای عضو در کشورهای جهان و تدوین راهکارهای عملیاتی برای ارتقای فرایند اهدای عضو در دنیا، با حضور اعضای هیئت مدیره ISODP برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، سومین جلسه مجمع بین المللی اهدای عضو (ISODP) در دوره جدید با موضوع بررسی وضعیت اهدای عضو در کشورهای جهان و تدوین راهکارهای عملیاتی برای ارتقای فرایند اهدای عضو در دنیا، با حضور اعضای هیئت مدیره ISODP برگزار گردید.

در این جلسه دکتر کتایون نجفی‌زاده، مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان و مسئول کارگروه بررسی وضعیت اهدای عضو کشورها، تحلیلی بر وضعیت شاخص اهدای عضو در کشورهای دنیا داشت و راهکارهای پیشنهادی خود را به نمایندگی از این گروه ارائه نمود.
دکتر نجفی‌زاده که در ۴ سال گذشته عضو هیئت مدیره مجمع جهانی اهدای عضو بود برای ۴ سال آینده نیز به عنوان عضو هیئت مدیره مجمع بین‌المللی اهدای عضو انتخاب شد و مسئولیت گروه کمک به کشورهای جهان در ارتقای اهدای عضو را بر عهده گرفت.

#من_هم_یک_جانبخش_هستم.

انتهای پیام//