اخبار

شرایط سخت منتظران دریافت عضو را درک می‌کنم

از دیگر سفیرانی که همراه همیشگی انجمن است فریبا کوثری‌ست. او که خود تجربه‌ی نزدیکی از اهدای عضو دارد در این‌باره ‌ به خبرنگار ما ‌چنین گفت: «خواهرزاده‌ی یکی از دوستانم چندوقت پیش از ارتفاع پرت شد و خانواده‌اش که امشب هم همراه من هستند قرنیه‌ی فرزند از دست‌رفته‌شان را با جان و دل تقدیم کردند. خواهرزاده‌ی خودم نیز اکنون در لیست انتظار دریافت کلیه است و من دشواری زندگی افراد این لیست را کاملاً درک می‌کنم.»

کوثری ضمن تشکر از دکتر نجفی‌زاده افزود حتی با تعریف این جشن برای دیگران هم حالم دگرگون می‌شود؛ نمی‌توانم بگویم خوشحال یا غمگینم فقط می‌دانم زبان از بیان احساس قاصر است. ایثار خانواده‌های بزرگی که در اینجا هستند را نمی‌توان توصیف کرد.