اخبار

اهدای عضو سراسر عشق است

روزبه نعمت‌الهی دومین خواننده‌ای بود که در این جشن حضور یافت و گفت زمانی عضو انجمن شدم که کارت عضویت به‌صورت دست‌نویس داده می‌شد و هنوز آن را نگه داشته‌ام. او گفت با دیدن پزشکان چیره‌دستی که در دوران کرونا روزهای طاقت‌فرسایی را تحمل کرده‌اند و شنیدن سخنان‌ آن‌ها تحت تآثیر قرار گرفتم.

او اهدا کنندگان، گیرندگان و افرادی که در لیست انتظار دریافت عضو هستند را با کلمه‌ی «عشق» توصیف کرد و گفت برای هم‌نفسی بیشتر با این عزیزان می‌توانم سانسی از کنسرت‌هایم را فقط به اعضای انجمن اعم از سفیران و خانواده‌ها اختصاص دهم.