اخبار

محسنان مردند و احسان‌ها بماند/ ای خنک آن را که این مرکب براند

رسول نجفیان از خوانندگانی‌ست که نزدیک ۱۹ سال پیش به جمع سفیران انجمن پیوست. او در گفت‌وگو با خبرنگار ما ابتدا از مرحوم جمشید مشایخی و محمدعلی کشاورز یاد کرد که در زمان حیات‌شان از اعضای خانواده‌ی اهدای عضو بودند و در ادامه از این‌که جشن نفس نسبت به سالیان دور باشکوه و عظمت بیشتری برگزار می‌شود ابراز خوشحالی نمود. 

نجفیان انتظار برای دریافت عضو را انتظاری تلخ برای بیمار و خانواده‌اش خواند و با دعوت به اهدای عضو گفت نیکی مانند ضربه‌ای است که به آب می‌زنید و تا بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کند. نجات دادن یک فرد، نجات دادن یک ملت است.