رویداد ها

عدم باور به "مرگ مغزی = با مرگ" مهمترین مانع تحقق اهدای عضو در کشور است

نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان امروز در همایش بر خط شعب انجمن اهدای عضو ایرانیان عدم باور به "مرگ مغزی = با مرگ"را مهمترین مانع تحقق اهدای عضو در کشور برشمرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، در این همایش که با شرکت مدیران عامل 20 شعبه استانی انجمن اهدای عضو ایرانیان برگزار شد دکتر امید قبادی، به وجود 25 هزار بیمار در فهرست پیوند اعضا در کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که سالانه بیش از 3 هزار نفر از این عزیزان را به علت تامین نشدن ارگان حیاتی از دست می دهیم، همزمان سالانه 6 تا 7 هزار عضو سالم افراد مرگ مغزی را خاک می کنیم.
دکتر قبادی دلایل عدم رضایت به اهدای عضو را در دو محور "عدم باور" و "عدم تمایل" به اهدای عضو دسته بندی کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد که "عدم باور" از نظر کیفی علت 80 درصد موارد عدم رضایت به اهدای عضو است و عدم باور به مرگ مغزی= با مرگ در این ردیف حرف اول را می زند.
وی به نقش سازنده کارت اهدای عضو در ترغیب خانواده ها به رضایت به اهدای عضو اشاره کرد و گفت: گرچه در ایران رضایت خانواده فرد مرگ مغزی برای اهدای عضو لازم است اما بررسی های آماری نشان می دهد که اگر خانواده از قصد عزیز درگذشته اش به اهدای عضو با خبر باشد، نزدیک 97 درصد به اهدا رضایت می دهد، در غیر اینصورت احتمال تحقق اهدای عضو فقط 48 درصد است.