اخبار

بار دیگر ایثار شگفتی آفرید

برای نخستین بار در تبریز، نجات جان ۴ بیمار نیازمند پیوند از یک اهدا کننده

دکتر قادری مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های دانشگاه تبریز در اینباره گفت: فرد مرگ مغزی مرد ۴۷ ساله‌ای بود که به دنبال جراحی دیسکوپاتی دچار مرگ مغزی شد و با توجه به رضایت خانواده و تلاش تیم پیوند، قلب، کبد و دو کلیه به ۴ بیمار لیست انتظار پیوند شد.
وی ادامه داد: قلب این اهداکننده به یک آقای ۵۰ ساله، کبد به بانوی جوان ۲۳ ساله و دو کلیه او به دو جوان ۳۸ ساله و ۲۸ ساله پیوند شد.
عمل قلب با موفقیت انجام شده و حال عمومی گیرنده خوب است.