ساختار و تشکیلات

ساختار و تشکیلات

ساختار و تشکیلات

کمیته علمی مددکاری اجتماعی:

 

کمیته علمی مددکاری اجتماعی با هدف برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت فعالیت‌های مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی زیر نظر واحد مددکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان از مورخ ۱۲ شهریور ۹۶ با حضور افراد خبره این رشته شروع به فعالیت نموده است.

در طی فعالیت این کمیته اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

  • تهیه چارت سازمانی و تشکیلات سازمانی اداره مددکاری اجتماعی انجمن
  • تهیه دستورالعمل راهنمای مداخلات تخصصی مددکاری اجتماعی در فرایند اهدای عضو
  • اقدام به ثبت ملی و جهانی دستورالعمل ارائه خدمات تخصصی روانی اجتماعی به خانواده‌های اهدا کننده عضو

با توجه به تغییرات صورت گرفته و غیرفعال شدن این کمیته، در سال 1400 این کمیته با حضور سرکارخانم دکتر عرشی، سرکار خانم دکتر سیار، سرکار خانم دکتر استادهاشمی و جناب آقای دکتر جوادی مجددا شروع به فعالیت نموده است.