دانستنی های اهدا

آمار

یا همان PMP (Per Million Population) = 14.3

آمار اهدای عضو در ایران بدین شرح است:

 • جمعیت کشور در سال 1398: ۸۲۰۰۰۰۰۰ نفر
 • مرگ و میر ناشی ازتصادفات جاده ای: حدود 16000 نفر
 • ۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی در سال
 • تعداد قابل اهدا: ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰
 • تعداد سالانه اهدای عضو: کمتر از 1000 مورد (سال 1398: 1078 مورد)
 • آمار متوسط رضایت‌گیری از خانواده های افراد مرگ مغزی برای اهدای اعضای عزیزانشان: ٪۷۰
 • تعداد بیماران نیازمند به عضو پیوندی در کشور: بیش از ۲۵۰۰۰ نفر
 • میزان فوت بیماران نیازمند پیوند: روزانه ۷ تا ۱۰ نفر
 • شاخص اهدای عضو (تعداد اهدای عضو در سال به ازای هر یک میلیون نفر)

یا همان PMP (Per Million Population) = 14.3

 • Acceptable PMP = 30.8 (قابل قبول)
 • Ideal PMP = 48.7 (ایده‌آل)