دانستنی های اهدا

آمار و اطلاعات اهدای عضو

شاخص اهدای عضو یا همان PMP (Per Million Population) در سال 1401 برابر با ۱۲.۲ بوده است.

آمار

الف – وضعیت کنونی آمار اهدای عضو در ایران:                

  • جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ : حدود ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ نفر
  • مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای: حدود ۱۶۰۰۰ نفر
  • ۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی در سال
  • تعداد قابل اهدا: ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰
  • تعداد سالانه اهدای عضو: حدود ۱۰۰۰ مورد (سال ۱۴۰۱: ۱۰۶۱ مورد)
  • آمار متوسط رضایت‌گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی برای اهدای اعضای عزیزانشان: ٪۷۰
  • تعداد بیماران نیازمند به عضو پیوندی در کشور: بیش از ۲۵۰۰۰ نفر
  • میزان فوت بیماران نیازمند پیوند: روزانه ۷ تا ۱۰ نفر
  • شاخص اهدای عضو (تعداد اهدای عضو در سال به ازای هر یک میلیون نفر)

 

شاخص اهدای عضو قابل قبول:  PMP = 30.8

شاخص اهدای عضو ایده‌آل PMP = 48.7

 

 

ب - روند شاخص اهدای عضو در ۲۲ سال گذشته: 

روند شاخص اهدای عضو در طول سال‌های گذشته

 

 

ج – جایگاه اهدای عضو و پیوند اعضای ایران در جهان در سال ۲۰۲۱:

     1. اهدای عضو: رتبه ۳۰

مقایسه آمار اهدای عضو ایران با جهان

 

      2. پیوند کلیه از اهداکننده مرگ مغزی:  رتبه 34

 

    3. پیوند کلیه از اهداکننده زنده: رتبه 25

 

    4. پیوند کبد از اهداکننده مرگ مغزی: رتبه 15

 

    5. پیوند قلب:

 

    6. پیوند ریه:

 

     7. پیوند لوزالمعده

 

د. جایگاه اهدای عضو ایران در آسیا:

وضعیت اهدای عضو ایران در آسیا در سال ۲۰۲۱

 

 

ه – تعداد اهدا و پیوند اعضا در ایران از ابتدا تا پایان سال 1399

تعداد اهدا و پیوند اعضا تا سال 1401

 

 

و – مقایسه سه ماه اول سال های 1398 (قبل از کرونا)، 1399 (آغاز بحران کرونا) و سال 1400 (یک سال پس از کرونا)

نوع

1398

1399

درصد افت

1400

درصد رشد در سال 1400 نسبت به 1399

درصد افت در سال 1400 نسبت به 1398

اهدای عضو

276

90

68%

219

143%

21%

پیوند کلیه از جسد

318

178

44%

257

44%

19%

پیوند کلیه از زنده

162

27

83%

94

248%

42%

پیوند کبد از جسد

223

82

63%

170

107%

24%

پیوند کبد از زنده

15

14

7%

27

93%

80% (+)

پیوند قلب

29

6

79%

38

533%

32% (+)

پیوند لوزالمعده

3

1

67%

4

300%

33% (+)

ریه

0

0

---

4

400%

400% (+)

روده

0

0

---

2

200%

200% (+)