اخبار

اینفوگرافیک وضعیت اهدای عضو در ایران

اردیبهشت‌ماه روز ملی اهدای عضو نام‌گذاری شده است. در سال گذشته ۷ هزار عضو پیوندی به زیر خاک رفت.
 انجمن اهدای عضو ایرانیان که بصورت یک سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی توسط عده ای از متخصصین فراهم آوری و پیوند اعضا و فرهیختگان عرصه هنر و فرهنگ کشور در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردیده تلاش در جهت استفاده بهینه از اعضای همه افراد مرگ مغزی مناسب اهدا در جهت نجات بیماران نیازمند پیوند می باشد.

 

 

اردیبهشت‌ماه روز ملی اهدای عضو نام‌گذاری شده است. در سال گذشته ۷ هزار عضو پیوندی به زیر خاک رفت.