اخبار

و میراثی که جاودانه گشت

استاد بیتانه از اساتید به نام موسیقی مقامی و آیینی کشور جانبخش شد.

ذوالفقار بیتانه، نوازنده دوتار و سازنده‌ی سازهای سنتی خراسان جنوبی که بر اثر تصادف مرگ مغزی گشت، با اهدای عضو و نسوج بیش از پیش در تاریخ موسیقی کشور جاودانه ماند. این اهدا، نخستین اهدای عضو استان خراسان جنوبی در سال جدید است. استاد بیتانه از سوی کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس به عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه‌های زنده بشری قرار گرفته است.

روحش شاد و یادش گرامی