اخبار

دوربین، صدا، حرکت

دویستمین تفاهم‌نامه انجمن اهدای عضو ایرانیان امضا شد.

در حاشیه‌ی هشتمین مراسم سالروز تأسیس انجمن، تفاهم‌نامه‌ای فیمابین مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان (دکتر کتایون نجفی‌زاده) و مدیرعامل خانه سینما (جناب آقای علی دهکردی) در راستای ارتقای فرهنگ معنوی اهدای عضو در کشور و نجات جان بیماران نیازمند به پیوند منعقد شد. امید است با امضای این تفاهم‌نامه بیش از پیش فرهنگ جانبخش اهدای عضو با هنر هفتم عجین گشته قاب‌های تاثیرگذاری بر پرده نقره‌ای نقش ببندد.