اخبار

پیام اهدای عضو، جانبخشی و نامیرایی است

حضور انجمن اهدای عضو در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

انجمن اهدای عضو ایرانیان به میزبانی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با هدف پرداختن به چالش‌های اجتماعی-فرهنگی اهدای عضو به برگزاری "نخستین نشست اهدا و رسانه" با حضور اساتید و متخصصان این حوزه در بیست چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، اقدام کرده‌است. فعالیت برای گسترش فرهنگ اهدای عضو، تنها به یک سازمان (مانند انجمن اهدای عضو ایرانیان) وابسته نبوده و به همت دیگر سازمان‌ها و نهادها نیز وابسته است. به عبارت دیگر جامعه می‌بایست همه‌ی ظرفیت و امکانات خود را برای گسترش این فرهنگ انسان‌دوستانه به کار برد. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای رسانه‌ای است. رسانه‌های جمعی به عنوان مرجع انتقال‌ پیام‌‌، سهم مهمی در فرهنگ‌سازی این امر زندگی‌بخش دارند. تأثیر رسانه بر لایه‌های چندگانه‌ی فرهنگ بویژه ارزش‌ها و هنجارها قابل انکار نیست. با این حال در دنیای امروز هر انسان یک رسانه است که می‌تواند به تنهایی پیام اصلی اهدای عضو که جانبخشی و نامیرایی است را منتقل کند. 

در سالن اول (مرحوم سیدمحمود دعایی) مصلی تهران میزبان تمامی شما دغدغه‌مندان هستیم.

روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان