اخبار

یاشاسین آذربایجان

رئیس اورژانس و روابط عمومی استان آذربایجان شرقی سفیران افتخاری اهدای عضو کشور شدند.

دکتر اصغر جعفری روحی؛ رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی و جناب وحید شادی‌نیا؛ روابط عمومی اورژانس با حضور در غرفه‌ی اهدای عضو مستقر در بیمارستان امام رضای تبریز و تکمیل فرم اهدای عضو، سفیران افتخاری اهدای عضو کشور شدند. در این بین گفتگویی صمیمی نیز به همت سفیران شعبه تبریز با ایشان انجام گرفت. در پایان ضمن فدردانی مجدد از این تصمیم انسان دوستانه، کارت‌های اهدای عضو هر دو بزرگوار به ایشان تحویل داده شد.


انجمن اهدای عضو ایرانیان ضمن آرزوی سلامتی و سرافرازی برای تمامی هموطنان؛ مفتخر است که با وجدان‌های بیدار و نوع‌دوست، روز به روز بر جمعیت سفیران و همراهان اهدای عضو کشور افزوده می‌شود.

در صورت تمایل به همراهی در طرح سفیران می‌توانید به بخش مشارکت در وبسایت انجمن مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل فرمایید. هر ایرانی؛ یک سفیر اهدای عضو