اخبار

همراه با خانواده‌ها در جلسه سوگ درمانی

به همت واحد مددکاری، جلسه‌ی دیگری از جلسات سوگ درمانی در دفتر انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، جلسه سوگ درمانی دیگری با حضور خانواده‌های جانبخش برگزار شد. در این جلسات به رسم همیشه، واحد مددکاری انجمن با تمام وجود برای پرداختن به مفاهیمی چون سوگ و مراحل گذر از آن در کنار خانواده‌ها هستند تا این عزیزان بدانند پس از تصمیم بزرگ‌شان، تنها نیستند. 

 

امیدواریم این جلسات سهم کوچکی در تسلی رنج شما خانواده‌های گرانقدر داشته باشد.