اخبار

ساعاتی با خانواده‌های جانبخش

انجمن اهدای عضو ایرانیان در هفته‌ای که گذشت میزبان تعدادی از خانواده‌های گرانقدر جانبخش بود.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، انجمن در هفته‌ای که گذشت، میزبان تعدادی از خانواده‌های گرانقدر جانبخش بود. در این دیدار صمیمی، دکتر امید قبادی و واحد مددکاری انجمن، شنوای درددل‍های این عزیزان بودند. آنچه بیش از سایر موارد در این گفتگو به آن اشاره شد، قطعه جانبخشان و مسائل آن بود. همچنین پروژه درختکاری به یاد جانبخشان نامیرا نیز به طور مختصر ارائه شد.


انجمن از این تریبون اعلام می‌کند همواره میزبان یکایک خانواده‌های جانبخش است و با جان و دل پای صحبت‌های ایشان می‌نشیند. چرا که از رسالت‌های انجمن، مددکاری خانواده‌های جانبخش و تکریم ایشان است.