غرفه کارت اهدای عضو

غرفه کارت اهدای عضو

پایگاهی است برای دریافت کارت فیزیکی اهدای عضو و پاسخگویی به سوالات مراجعین

کارت اهدای عضو یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای فرهنگ اهدای عضو در جامعه می‌باشد که بیانگر باور قلبی انسان‌‌ها نسبت اهدای عضو در زمان حیات به اطرافیان می‌باشد.

لازم به ذکر است که کارت اهدای عضو به تنهایی به منزله اهدای عضو در زمان مرگ مغزی نیست و رضایت خانواده شرط اصلی است، ولی موثرترین عامل برای تصمیم‌گیری خانواده در آن لحظات بحرانی است.

در این راستا یکی از مهمترین فعالیت‌های انجمن، برپایی غرفه‌های صدور آنی کارت فیزیکی اهدای عضو به درخواست سازمان‌ها و نهادها می‌باشد.

در صورت تمایل به داشتن غرفه صدور کارت اهدای عضو فرم مربوطه را از طریق این لینک تکمیل نمائید.

لازم به ذکر است در اولین فرصت مسئول کمیته غرفه، پس از دریافت تائیدیه مدیریت در خصوص برگزاری، با رابط آن سازمان ارتباط برقرار کرده و اقدامات لازم در این زمینه به عمل می‌آید.

 

 

غرفه کارت اهدای عضو 08

غرفه کارت اهدای عضو 7

 

غرفه کارت اهدای عضو 1

 

غرفه کارت اهدای عضو 2

 

غرفه کارت اهدای عضو 3

 

غرفه کارت اهدای عضو 4

 

غرفه کارت اهدای عضو 3

 

غرفه کارت اهدای عضو 6