ماموریت و چشم‌انداز واحد مددکاری

ماموریت و چشم‌انداز واحد مددکاری

ماموریت: 

مددکاری اجتماعی در اهدای عضو ماموریت دارد خدمات حرفه‌ای مبتنی بر دانش و مهارت را به افراد، گروه‌ها و جوامع هدف (خانواده‌های معظم اهداکننده) در راستای توانمندسازی، ارتقای سطح‌ روحی، سلامت روان، کاهش اثرات سوء سوگ و رفاه اجتماعی ارائه کند.

ما بر آنیم با افزایش توانمندی‌های اعضای انجمن در واحد مددکاری به صورت كاربردی نسبت به شناسایی آسبب‌های جامعه هدف پرداخته و در زمینه رفع این آسیب‌های روحی - روانی، اقتصادی، فرهنگی و ... با استفاده از منابع انسانی، حقیقی و حقوقی در راستای بهبود زندگی خانواده‌های اهداکننده قدم برداشته. در این راستا نقش عوامل اجتماعی، اتخاذ مداخلات مناسب در بحران‌ها، در ایجاد و ارتقاء سلامت روان بسیار تعیین كننده است. 

 

 

چشم‌انداز:
ما می‌خواهیم به جایی برسیم که هیچ خانواده‌ای نمانده باشد که علاوه بر غم فراق عزیزان از دست رفته، مشکلات روحی، عاطفی و اقتصادی داشته باشد. برای رسیدن به این چشم‌انداز، برنامه‌های تعیین‌کننده و هدفمند برای ایجاد سلامت روان، جلب مشارکت‌های ادارات، سازمان‌های مرتبط و استفاده از توانمندی‌ها و منابع مالی سازمان‌های مختلف برای رفع مشکلات اقتصادی تدوین گردیده است.