اخبار

برگزاری اولین دوره مجازی آموزش جامع فراهم‌آوری اعضای پیوندی (آیروس نوین)

با هدف ارتقای فرهنگ اهدای عضو از افراد مرگ مغزی و ارتقای آموزش و پژوهش در زمینه فراهم‌آوری اعضای پیوندی و پیوند اعضا و کمک به تشکیل سیستم منسجم اهدا و پیوند اعضا در کشور دوره آموزش جامع فراهم‌آوری اعضای پیوندی در قالب جدیدی با عنوان آیروس نوین در هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، ارتقای فراهم‌آوری و پیوند اعضا در هر کشور، مستلزم آموزش خوب و مؤثر نیروها و نیز پژوهش مستمر است که موجب افزایش کیفیت این فرآیند در کشور می‌شود. 
لذا با هدف ارتقای فرهنگ اهدای عضو از افراد مرگ مغزی، کمک به خانواده‌های اهداکننده عضو نیازمند، ارتقای آموزش و پژوهش در زمینه فراهم‌آوری اعضای پیوندی و پیوند اعضا و کمک به تشکیل سیستم منسجم اهدای عضو پیوند اعضا در کشور "انجمن اهدای عضو ایرانیان" به میدان آمد تا با استفاده از نیروهای توانمند علمی و مردمی در حمایت از این پدیده مقدس، موجب ارتقای کمیت و کیفیت فرآیند اهدای عضو پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی در کشور شود.
به همین منظور دوره آموزش جامع فراهم‌آوری اعضای پیوندی، در قالب جدید و به صورت مجازی، با عنوان «آیروس نوین» از تاریخ 11 تا 13 اردیبهشت‌ماه سال جاری و با حضور 35 شرکت کننده از سراسر کشور برگزار گردید.
در این دوره دکتر کتایون نجفی‌زاده مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، دکتر امید قبادی نایب رئیس انجمن، دکتر سیدکیهان هادی‌صادق، دکتر مژگان مظلوم و دکتر ابراهیم خالقی در خصوص فرایند مرگ مغزی، روش‌های معاینه و تشخیص فرد مرگ مغزی و سایر اطلاعات لازم در این راستا به تدریس پرداختند.

به زودی گزارش جامعی از این دوره آموزشی در سایت مرکز تحقیقات اهدای عضو ایران منتشر خواهد شد که جزئیات آن را می‌توانید از این سایت مطالعه نمائید.