اخبار

کارگاه مجازی فراهم آوری اعضای پیوندی در حاشیه هشتمین کنگره بین المللی پیوند اعضا

این کنگره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ۲۳ تا ۲۵ دیماه برگزار خواهد شد.

در نخستین روز این کنگره کارگاه مجازی فراهم آوری اعضای پیوندی با حضور انجمن علمی پیوند اعضای ایران، انجمن اهدای عضو ایرانیان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همکاری مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت برگزار می شود.

از بین مقالات متعددی که ارسال شده، تعداد ۱۳ مقاله به صورت سخنران مورد پذیرش قرار گرفته است.

این کارگاه مناسب برای مسئولین واحدهای شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی، مسئولین هماهنگ کنندگان، هماهنگ کنندگان اعضای پیوندی، متخصصین تیم های تایید مرگ مغزی، متخصصین مراقبت از ارگان های افراد مرگ مغزی، مترون ها، سوپروایزرها، سرپرستاران، پرستاران بخش های مراقبت ویژه و اورژانس و اتاق عمل، پرسنل فوریت ها است.

 

لینک ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.

پرتال استان‌ها
شعب انجمن