رویداد

کارگاه مجازی فراهم آوری اعضای پیوندی در حاشیه هشتمین کنگره بین المللی پیوند اعضا

تاریخ رویداد: از 23 دی تا 25 دی 14:00 - 18:00

تاریخ ثبت‌نام: از 23 دی تا 25 دی 14:00 - 18:00

کارگاه مجازی فراهم آوری اعضای پیوندی در حاشیه هشتمین کنگره بین المللی پیوند اعضا

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان در این کارگاه به بررسی وضعیت اهدای عضو ایران در دوران کرونا و نقش واحدها، روش مراقبت بهینه از ارگان ها تا قبل از برداشت، شاخص های انتخاب مورد و ارگان مناسب در دوره کرونا، ۱۴ پیشنهاد برای رویارویی خانواده و مقایسه وضعیت کیفیت ارگان ها با دوره‌ قبل از کرونا پرداخته می شود.

این دوره با حضور انجمن علمی پیوند اعضای ایران، انجمن اهدای عضو ایرانیان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همکاری مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت برگزار می شود.

پرتال استان‌ها
شعب انجمن