حمایت از فرهنگ اهدای عضو

حمایت از فرهنگ اهدای عضو:

 

برای حمایت از فرهنگ اهدای عضو و همراهی در فرهنگ سازی از طرق زیر می توانید اقدام کنید:

  1. دانلود رایگان محتویات آموزشی انجمن و تکثیر آن برای ارائه به مردم در مراسم و پایگاههای مختلف
  2. به اشتراک گذاشتن محتوای آموزشی ارائه شده در این قسمت با دوستان و آشنایان
  3. کمک به تولید محتویات آموزشی و فرهنگی
  4. ارائه متون، فیلم ، عکس و کلیه آثار تولید شده توسط فرد به انجمن برای استفاده در فرهنگ سازی
پرتال استان‌ها
شعب انجمن