انجمن اهدای اعضای ایرانیان
انجمن اهدای اعضای ایرانیان
انجمن اهدای اعضای ایرانیان

در حال حاضر حدود ۲۵۰۰۰ نفر در انتظار پیوند هستند.

برای نجات زندگی لحظه‌ها مهم است…

/ = / / / / / / / /

هر فرد مرگ مغزی می‌تواند جان ۸ نفر را نجات دهد.

در هر ۱۰ دقیقه

یک نفر به لیست انتظار اضافه می‌گردد.

در هر ۲ ساعت

یک بیمار نیازمند به پیوند، جان خود را از دست می‌دهد.

در هر ۱۲ ساعت

یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می‌شود و به زندگی بازمی‌گردد.

اخبار ویژه اهدا

پرتال استان‌ها
شعب انجمن