اخبار

امیرمحمد نوری دانشجوی مهندسی پزشکی، گیرنده‌ی قلبی که خود کارت اهدای عضو دارد

امیرمحمد نوری در گفتگو با خبرنگار انجمن اهدای عضو ایرانیان بیان کرد: بنده به بیماری غدد لنفاوی مبتلا بودم و ۲ سال شیمی درمانی انجام می‌دادم و پزشک من متوجه نارسایی قلبی در بدن من شد و توصیه کرد تا هرچه سریعتر پیوند انجام دهم.

امیر محمد نوری در ادامه گفت:۲ ماه در بیمارستان بستری بودم و حدود ۴ سال و ۶ ماه است که قلب دیگری در بدن من می‌تپد. این جوان گیرنده قلب افزود: بعد از پیوند به هنر علاقه‌مند شدم و توانستم گالری هنر بزنم و بعنوان اولین نفر در زمینه‌ی نقاشی رتبه‌آوری کنم.

نوری یادآور شد: من هیچ امیدی برای پیوند نداشتم و در تمام مدت بیماری مادرم کنارم بود و بدون ایشان زندگی برایم معنا ندارد. اگر ایشان نبود من هم نبودم.