رویداد ها

برگزاری مراسم یادبود دو قهرمان اهدا در بهشت زهرا تهران

درمراسمی در بهشت زهرای تهران، نام و یاد جانبخشان دانیال فرمهینی و مهدی نمکی گرامی داشته شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، در این آیین که به مناسبت سومین سالگر زنده یاد دانیال فرمهینی در قطعه 6 و  پنجمین سالگرد مهدی نمکی در قطعه 318 بهشت زهرا تهران برگزار شد، حاضران یاد و نام این دو جانبخش عزیز را گرامیداشتند.
واحد مددکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان نیزدر این مراسم، ضمن آورزوی علو درجات برای روح بلند این جانبخشان، از طرف انجمن، لوح یادبودی  به خانواده های فرمهینی و نمکی تقدیم کرد.