رویداد ها

افزایش 66 درصدی اهدای عضو نسبت به سال گذشته

مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان از افزایش 66 درصدی اهدای عضو در کشور نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، خانم دکتر کتایون نجفی زاده امروز در همایش برخط شعب انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: از ابتدای سال جاری 446 مورد اهدای عضو در کشور انجام شده که نسبت به سال گذشته( با 269 مورد) 66 درصد رشد نشان        می دهد.
وی در عین حال تصریح کرد به علت شیوع  کرونا، آمار اهدای عضو پارسال نسبت به سال قبل از آن 53 درصد افت داشت و همچنان نسبت به آمار 574 موردی اهدای عضو در قبل از شیوع کرونا، افت 22 درصدی اهدای عضو را شاهد هستیم.
عضو کارگروه  پیوند اعضای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، به مسیر رو به رشد اهدای عضو در ایران اشاره کرد و گفت: رضایت به اهدای عضو در ایران از 2/ دهم درصد در سال1379 به 9/10 در سال جاری افزایش یافته است.
وی بازگشت بیش از 65 هزار ایرانی به زندگی با پیوند عضو، ذخیره‌ی ارزی 250 هزار میلیارد تومانی ناشی از بومی سازی اهدای عضو در کشور و بی نیازی از رفتن به خارج از کشور و افزایش نیروهای کارآمد با ورود نیروهای بازتوان یافته را از مهمترین توفیقات اهدای عضو در ایران برشمرد.
دکتر کتایون نجفی زاده شعب را بازوی اجرایی انجمن برشمرد و با اشاره به فاصله معنی دار اهدای عضو در مناطق مختلف کشور، بر لزوم جدیت بیشتر شعب انجمن برای استفاده بهینه ازظرفیت های بالقوه استانها تاکید کرد.