رویداد ها

دکتر علی نوبخت بر استفاده حداکثری شعب انجمن از ظرفیت های علمی فرهنگی و رسانه ای استانها برای ترویج فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد.

دکتر علی نوبخت امروز در همایش برخط شعب انجمن اهدای عضو ایرانیان بر استفاده حداکثری شعب از ظرفیت های علمی فرهنگی و رسانه ای استانها برای ترویج فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، در این همایش که به صورت برخط و با شرکت مدیران 20 شعبه فعال انجمن برگزار شد، دکتر علی نوبخت با تشریح روند شکل گیری فرایند اهدای عضو در کشور، فتوای تاریخی بنیانگذاری جمهوری اسلامی در مجاز شمردن پیوند عضو از فرد مرگ مغزی در سال 1368 ، تاسیس انجمن علمی پیوند اعضای ایران در سال 1372 ، تصویب قانون اهدای عضو در مجلس شورای اسلامی در سال 1379 و صدور آیین نامه اجرایی این قانون در سال 1381 را از نقاط عطف این مسیر رو به پیشرفت، برشمرد.
رئیس هیات مدیر انجمن اهدای عضو ایرانیان در ادامه به ضرورت های شکلی گیری انجمن اهدای عضو ایرانیان اشاره کرد و گفت: پایین بودن میزان رضایت به اهدای عضو در کشور از یک سو و نیز تجربه کشورهای دیگر نشان داد که برای افزایش آمار اهدای عضو مردم باید نسبت به این موضوع آگاهی کافی داشته باشند و براین اساس انجمن اهدای عضو برای فرهنگ سازی و جلب مشارکت آگاهانه مردم تاسیس شد.
وی گفت: براساس تفاهم نامه همکاری که بین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و انجمن اهدای عضو ایرانیان منعقد شده است، این انجمن علاوه بر فرهنگ سازی در حوزه اهدای عضو، وظیفه آموزش، نظارت، ایجاد زیرساخت، تحقیقات و نیز حمایت از خانواده بزرگ اهدای عضو کشور را به عهده دارد و در این عرصه توفیقات ارزشمندی کسب کرده است.
رئیس هیات مدیر انجمن اهدای عضو ایرانیان نقش شعب را در پیشبرد اهداف انجمن بسیار مهم ارزیابی کرد و از مدیران عامل شعب خواست، ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی فرهنگی و رسانه ای استان خود، با مراکز فراهم آوری و پیوند دانشگاه های علوم پزشکی همکاری داشته باشند.
وی شعب اهدای عضو و مراکز پیوند و فراهم آوری را به دوبال توصیف کرد که برای پرواز باید با هم هماهنگ عمل کنند.