نشریات

نشریات

در این صفحه فایل‌های قابل دانلود نشریات و آثار مکتوب و الکترونیک انجمن بارگذاری می‌شود.

این آثار در گروه‌های مختلف از جمله نشریات علمی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد که هر کدام به صورت دسته‌بندی شده بارگذاری می‌شود.

می‌توانید با دانلود و مطالعه آنها، اطلاعات بیشتری در زمینه اهدای عضو کسب نمائید.

 

تشریه نامیرایان

دارای مجوز شماره 81632، به صورت سالنامه می‌باشد که در تاریخ 31 اردیبهشت هر سال، مصادف با روز ملی اهدای عضو تدوین و منتشر خواهد شد.

 

طرح جلد شماره 6 سالنامه نامیرایان

طرح جلد شماره 6 نشریه نامیرایان - 31 اردیبهشت 1403

 

دانلود فایل نشریه نامیرایان - شماره 6 - 31 اردیبهشت 1403