ساختار و تشکیلات

ساختار و تشکیلات

ساختار و تشکیلات واحد مددکاری انجمن با توجه به نیازمندی‌های موجود به شرح زیر تدوین گردیده است.

 اعضای کمیته علمی

 نام و سمت
 دکتر سیدمحمدحسین جوادی (دکتری مددکاری اجتماعی): عضو کمیته علمی مددکاری اجتماعی انجمن - رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت
 دکتر ثریا سیار (دکتری جامعه شناسی): عضو کمیته علمی مددکاری اجتماعی انجمن - کارشناس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت
 دکتر ملیحه عرشی (دکتری مددکاری اجتماعی): عضو کمیته علمی مددکاری اجتماعی انجمن - عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 دکتر لیلا استاد هاشمی (دکتری مددکاری اجتماعی): عضو کمیته علمی مددکاری اجتماعی انجمن - عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

 

 

 پرسنل واحد مددکاری انجمن

 نام و سمت
 فرشته ایزدی: مددکار و کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی
 سهیلا زارعی: مددکار و کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

 

 

 کارورزان

طرح کاروزی مددکاران اجتماعی به این صورت که در هر دو ترم از سال تحصیلی دانشجویان رشته مددکاری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به منظور 1- آشنایی و آموزش دانشجویان  رشته مددکاری با مقوله اهدای عضو 2-کمک به انجام فراینده های مددکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان در هر ترم و سال تحصیلی در خدمت اهدای عضو هستند.

 

 

 مجمع سفیران مددکار

سفیران مددکار، نیروهای داوطلب اهدای عضو هستند که با تحصیلات مددکاری در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که به صورت داوطلبانه بخشی از علم، مهارت، تجربه، ارتباطات و زمان خود را در اختیار این انجمن قرار داده و در راستای اهداف اهدای عضو با ما همکاری دارند.

 

 

 جانبخشان سفیر

این طرح شامل خانواده‌های اهداکننده است که در زمان مرگ مغزی عزیز جانبخش خود رسالت رضایت به اهدا و ماندگاری  و جان‌بخشیدن را بر عهده دارند و بعد از اهدا نیز رسالت اشاعه و ارتقاء این فرهنگ را بر عهده گرفتند و علاوه بر اینکه و در بیشتر فعالیت‌های تیمی انجمن، پویش‌های اجتماعی، همایش‌ها، جشن‌ها، از بازوان اصلی و اجرایی انجمن هستند.

 

 

 خانواد‌های اهدا

خانواده‌های معظم اهداکننده، شامل خانواده‌هایی است که یکی از افراد درجه یک آنها به علت مرگ مغزی از دنیا رفته و سایر افراد خانواده در یک اقدام و تصمیم مهم و فداکارانه رضایت خود را به اهدای عضو خواهند داد. در واقع مهمترین رکن واحد مددکاری انجمن محسوب می‌شوند، و تمامی فعالیت‌های واحد مددکاری برای خانواده‌های اهداکننده می‌باشد که تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد آنها ۹۳۰۰ خانواده بوده و سالانه میانگین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ خانواده به این تعداد افزوده می‌شود.