رویداد ها

نخستین وبینار آموزش اصحاب رسانه با موضوع اهدای عضو

تاریخ رویداد : از ‍‍‍ 1399/08/18 تا 1399/08/18

تاریخ ثبت نام : از 1399/08/09 تا 1399/08/18

نخستین وبینار آموزش اصحاب رسانه با موضوع اهدای عضو برگزار می شود.

.

لینک گزارش تصویری: https://ehdacenter.ir/news/2Pu0HBF5